Uslovi korišćenja

Tekst koji sledi predstavlja ugovor između Vas i autora sajta ("Autor"). Pristupanjem, "surfovanjem" i korišćenjem ovog sajta Vi potvrđujete da ste pročitali, razumeli i prihvatili sve uslove korišćenja kao i propise i zakone u vezi sa njima. Ukoliko se sa uslovima korišćenja ne slažete, molimo Vas da ne koristite ovaj veb sajt. Autor može, bez da Vas prethodno obavesti, bilo kada odraditi reviziju ovih uslova i svih drugih informacija sadržanih na portalu. Autor takođe može vršiti ispravke, unapređenje i izmenu infrastrukture samog sajta bez prethodnog upozorenja.

Opšti uslovi

Ovaj veb sajt sadrži informacije i materijal koji je zaštićen i na koji su sva prava zadržana. Molimo Vas da s' tim u vezi pročitate Pravnu pouku.

Ovaj sajt i svi njegovi delovi su vlasništvo Autora, te stoga ne mogu biti reprodukovani, objavljivani, distribuirani niti korišćeni u bilo kom smislu bez prethodnog pismenog odobrenja Autora. Ovo se ne odnosi isključivo na materijal i informacije koje sadrže eksplicitno odobrenje za ograničeno korišćenje od strane korisnika.

Nepoštovanje ovih uslova može rezultovati trenutnim ukidanjem svih Vaših prava i dozvola, a sav materijal koji ste prisvojili mora biti uništen. Bez prethodnog odobrenja ne smete postavljati linkove na stranice ovog sajta ili materijal koji se na ovom sajtu hostuje.


Odbacivanje odgovornosti

Informacije na ovom veb sajtu ne moraju biti potpuno tačne i mogu sadržati slovne greške. Autor ne može snositi odgovornost za neistinite informacije postavljene na portal od strane korisnika, niti za "loše linkove" nastale greškama treće strane.

Autor ne garantuje da će svi prijavljeni problemi biti i rešeni, iako ohrabruje svoje korisnike da prijavljuju probleme i greške u cilju unapređenja usluga ovog sajta.


Prevod

Prevod teksta može biti urađen od strane neke osobe ili kompjuterskog softvera bez ljudskog nadzora, stoga može sadržati greške.